O mnie
Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a aplikację radcowską odbyłam przy OIRP również w Lublinie. Z wynikiem pozytywnym złożyłam państwowy egzamin radcowski...
 
Zakres usług
Pomoc prawna Kancelarii obejmuje w szczególności: przygotowywanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, przygotowywanie pism urzędowych, procesowych i przedsądowych, przygotowywanie dokumentów prawnych: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm...
Aktualności
 Za kilka miesięcy ważne zmiany
w prawie spadkowym!!!

W Dz. U.z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 539 opublikowana została ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ta zmienia zasadę dotyczącą przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców.
Dotychczas brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie (6 mc) oznaczał proste przyjęcie spadku i nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Ustawodawca przewidywał dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza tylko dla określonych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych).
 
Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Łataś-Dęga

ul. Szczytowa 7 lok. 20
20-562 Lublin

tel: 603 121 979
email: radca@kancelaria24h.pl
justynalatasdega@kancelaria24h.pl


Zapraszam do współpracy